Pogledaj od... (minute)

  • 25 October 2017
  • 1 odgovor
  • 1488 pregleda

Predlažem, da omogućite pregled nekog sadražaja od neke minute, a ne da se mora ubrzavati slika 64x da bi se
došlo do željenog dijela već prije pogledanog sadržaja. Nisam primjetio da je moguće kroz opciju NASTAVI doći do
onog dijela sadržaja kojeg se zaustavilo, da bi se kasnije pogledao, već se mora POGLEDATI OD POČETKA.
Ili još nisam savladao novu Vip aplikaciju. Molim pojašnjenje. Ujedno pitam, što će biti sa aplikacijom Amis-mobia
hoće li ona biti i dalje u fukciji?
Lijep pozdrav, Franjo

Odgovora 1

Sam sebi odgovaram na postavljano pitanje- POGLEDAJ OD MINUTE...
SAMO U SNIMLJENIM SADRŽAJIMA NA SNIMALICI JE MOGUĆE GLEDANJE OPCIJOM N A S T A V I.
Ta opcija nije moguća kod gledanja propuštenih sadržaja! U Amisu u snimljenim sadržajima je bilo moguće
pogledati snimljeni sadržaj u opciji POGLEDAJ OD MINUTE ..

Odgovori