Riješeno

Priključak

  • 3 Prosinac 2018
  • 2 odgovora
  • 269 pregleda

Stari operater me je isključio a A1 već više od 5 dana ne uključuje (fixni tel i internet). Zovem službu za korisnike, obilazim A1 centre, bez konkretnog odgovora
icon

Najbolji odgovor od relativity 3 Prosinac 2018, 00:18

Kasne vjerojatno zbog gužve i premalo zaposlenika. Nakon što te uključe pošalji pisani prigovor (vlastoručno potpisani) uz kopiju osobne u kojem zahtjevaš nadoknadu štete zbog kašnjenja s prijenosom broja.Evo citata iz općih uvjeta korištenja u vezi toga:9.18. Krajnji korisnik u nepokretnoj mreži koji je podnio Zahtjev za usluge nepokretne mreže ima pravo pisanim ili elektroničkim putem (u pravilu s verificirane adrese elektroničke pošte ili s bilo koje adrese elektroničke pošte uz prilaganje preslike potpisanog zahtjeva i preslike dokumenta za provjeru identiteta) podnijeti poseban zahtjev za isplatu naknade za kašnjenje u uspostavi usluge u nepokretnoj mreži ili za prekid usluge dulji od jednog dana koji je posljedica promjene operatora. Korisnik ima pravo na isplatu naknade i ako je zbog prekoračenja roka uspostave usluge otkazao Zahtjev, kao i u slučaju kašnjenja u realizaciji preseljenja pretplatničke linije. Naknada iznosi 240,00 kn za svaki započeti dan, a najviše 3.600,00 kn. Zahtjev za isplatu naknade podnosi se u roku od 75 dana od potpisa jedinstvene izjave ili dana sklapanja ugovora na daljinu. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku identifikacijskog dokumenta, navesti broj ili brojeve ili usluge za koje se traži naknada, datum podnošenja Zahtjeva ili potpisivanja jedinstvene izjave te broj tekućeg računa na koji se može izvršiti isplata naknade, odnosno druge odgovarajuće dokumente za korisnike pravne osobe. Nakon provjere svih relevantnih činjenica, ako su zadovoljeni uvjeti za isplatu naknade, A1 će u roku od 7 radnih dana od dana primitka zahtjeva obavijestiti Krajnjeg korisnika o odobrenom iznosu i načinu isplate naknade te će u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva realizirati isplatu naknade. Ako se provjerom utvrdi da nije došlo do kašnjenja u uspostavi usluge, da realizacija nije bila otkazana zbog kašnjenja, da je korisnik dao pisanu suglasnost na produljenje roka za uspostavu usluge, da je do kašnjenja došlo zbog nemogućnosti dostave opreme ili izvođenja instalacije koje je uzrokovano nedostupnošću korisnika, da je korisnik već ostvario pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja, da je korisnik bio obaviješten o nemogućnosti realizacije usluge u propisanom roku ili da zahtjev nije podnesen u propisanom roku, zahtjev će biti odbijen, o čemu će korisnik biti obaviješten u roku od 7 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako korisnik od A1 istovremeno zahtijeva i ostvari pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja i naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge, A1 mu neće dodijeliti naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge.
Pogledaj original

Odgovora 2

Razina korisnika 6
Kasne vjerojatno zbog gužve i premalo zaposlenika. Nakon što te uključe pošalji pisani prigovor (vlastoručno potpisani) uz kopiju osobne u kojem zahtjevaš nadoknadu štete zbog kašnjenja s prijenosom broja.

Evo citata iz općih uvjeta korištenja u vezi toga:

9.18. Krajnji korisnik u nepokretnoj mreži koji je podnio Zahtjev za usluge nepokretne mreže ima pravo pisanim ili elektroničkim putem (u pravilu s verificirane adrese elektroničke pošte ili s bilo koje adrese elektroničke pošte uz prilaganje preslike potpisanog zahtjeva i preslike dokumenta za provjeru identiteta) podnijeti poseban zahtjev za isplatu naknade za kašnjenje u uspostavi usluge u nepokretnoj mreži ili za prekid usluge dulji od jednog dana koji je posljedica promjene operatora. Korisnik ima pravo na isplatu naknade i ako je zbog prekoračenja roka uspostave usluge otkazao Zahtjev, kao i u slučaju kašnjenja u realizaciji preseljenja pretplatničke linije. Naknada iznosi 240,00 kn za svaki započeti dan, a najviše 3.600,00 kn. Zahtjev za isplatu naknade podnosi se u roku od 75 dana od potpisa jedinstvene izjave ili dana sklapanja ugovora na daljinu. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku identifikacijskog dokumenta, navesti broj ili brojeve ili usluge za koje se traži naknada, datum podnošenja Zahtjeva ili potpisivanja jedinstvene izjave te broj tekućeg računa na koji se može izvršiti isplata naknade, odnosno druge odgovarajuće dokumente za korisnike pravne osobe. Nakon provjere svih relevantnih činjenica, ako su zadovoljeni uvjeti za isplatu naknade, A1 će u roku od 7 radnih dana od dana primitka zahtjeva obavijestiti Krajnjeg korisnika o odobrenom iznosu i načinu isplate naknade te će u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva realizirati isplatu naknade. Ako se provjerom utvrdi da nije došlo do kašnjenja u uspostavi usluge, da realizacija nije bila otkazana zbog kašnjenja, da je korisnik dao pisanu suglasnost na produljenje roka za uspostavu usluge, da je do kašnjenja došlo zbog nemogućnosti dostave opreme ili izvođenja instalacije koje je uzrokovano nedostupnošću korisnika, da je korisnik već ostvario pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja, da je korisnik bio obaviješten o nemogućnosti realizacije usluge u propisanom roku ili da zahtjev nije podnesen u propisanom roku, zahtjev će biti odbijen, o čemu će korisnik biti obaviješten u roku od 7 radnih dana od primitka zahtjeva. Ako korisnik od A1 istovremeno zahtijeva i ostvari pravo na naknadu za nepravovremeni prijenos broja i naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge, A1 mu neće dodijeliti naknadu za kašnjenje u uspostavi usluge.
Hvala na informaciji

Odgovori