Riješeno

Članak 2. A Usluge koje samim uključivanjem/dodjeljivanjem mogu prouzročiti troškove Krajnjem korisniku i/ili trećoj strani

  • 24 November 2017
  • 7 odgovora
  • 1285 pregleda

Razina korisnika 1
Može li mi netko pogledati u sustavu, kada sam ja zatražio nešto slično, te mi je to naplaćeno 400 kn?
možete li mi i ovo provjeriti 3.12. Za Krajnje korisnike koji su potpisom Zahtjeva dali svoju suglasnost da ih Vipnet obavještava o novim proizvodima i uslugama smatrat će se da su privolu dali i u odnosu na usluge i proizvode Vipnetovih partnera, a o čemu će postojeći Krajnji korisnici biti obaviješteni u samom zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, uz pravo uskrate privole. Popis Vipnetovih partnera dostupan je na internetskim stranicama Vipneta www.vipnet.hr.
Hm, uz pravo uskrate privole, nikad ponuđeno, nikad viđeno, pretpostavljam da je i to moja krivica?
i ovo 17.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Vipnet i Krajnji korisnik nastojat će riješiti na prijateljski način. , niti ste pokušali shvatiti a kamoli priznati svoju grešku, već ja moram trošiti vrijeme i živce radeći vaš posao. A to je provjera sa tehničarima, da usluga koju mi pokušavate prikazati kao da ju imam, ne postoji, da je ugovor u banani, da ne poštujete zakone, i da svjesno varate ljude. Ukoliko imate napisane ugovore unaprijed, bez mogućnosti personalizacije, nemojte širiti laži i neistine, već recite da niti nemam izbor prilikom potpisivanja ugovora pogledati uvjete poslovanja na licu mjestu, ako to zelim, jer ste već u sustavu označili što ja želim bez moje privole. Hvala
icon

Najbolji odgovor od jedinstvenokorisnickoime 24 November 2017, 17:35

Pogledaj original

Odgovora 7

Razina korisnika 1
I dajte si nađite pravnika jer ove srednjoškolske odgovore bezveze pišete, i štetite samo sebi. https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da malo i ovo prelistati, do dijela gdje piše da morate točno istaknuti cijenu svega, a niste to napravili, plus Nepoštenom ugovornom odredbom smatra se odredba o kojoj se nije pojedinačno pregovaralo ako, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Smatra se da se o pojedinoj ugovornoj odredbi nije pojedinačno pregovaralo, ako je tu odredbu unaprijed formulirao trgovac, zbog čega potrošač nije imao utjecaja na njezin sadržaj, poglavito ako je riječ o odredbi unaprijed formuliranog standardnog ugovora trgovca.

Ako se pojedinačno pregovaralo o pojedinim aspektima neke ugovorne odredbe, odnosno o pojedinoj ugovornoj odredbi, a cjelokupna ocjena ugovora ukazuje na to da je riječ o unaprijed formuliranom standardnom ugovoru trgovca, to neće utjecati na mogućnost da se ostale odredbe tog ugovora ocijene nepoštenima.

Ako trgovac tvrdi da se o pojedinoj ugovornoj odredbi u unaprijed formuliranom standardnom ugovoru pojedinačno pregovaralo, dužan je to dokazati.

Odredbe ove glave ZZP-a ne primjenjuju se na ugovorne odredbe kojima se u ugovor unose zakonske odredbe prisilne naravi, odnosno kojima se u ugovor unose odredbe i načela konvencija koje obvezuju Republiku Hrvatsku. (ZZP, Članak 96.)
molio bih vas da dokažete da se pričalo o uvjetim poslovanja, te da me se pitalo zelim li primati obavijesti.

Pojedine ugovorne odredbe koje se mogu smatrati nepoštenima
odredba kojom se potrošaču nameću određene obveze, a da potrošač prije sklapanja ugovora nije bio u mogućnosti upoznati se s tom odredbom,
Razina korisnika 3
@jedinstvenokorisnickoime nema potrebe za otvaranjem novih teme i ponavljanjem upita na koje si više puta dobio odgovor. Time ne postižeš ništa više od povećanoog broja tema koja će biti ukonjene ili editirane, iz razloga što su slične ili iste.
Razina korisnika 1
Poštovani,hvala Vam na upućenoj e-poruci.

Javljam Vam se temeljem Vašeg prigovora upućenog Službi za korisnike. U istom ste izrazili nezadovoljstvo sklopljenim pretplatničkim ugovorom, te zatražili mogućnost raskida pretplatničkog ugovora bez naplate naknade za prijevremeni raskid ugovora po pretplatničkoj liniji 091/xxxxxxx

Izuzetno nam je žao zbog situacije u kojoj se nalazite, međutim, razloge koje u upućenom nam zahtjevu navodite kao temelj, nismo u mogućnosti uzeti u obzir te Vam odobriti traženo.Provjerom je utvrđeno da je Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa zaključeni dana 24.02.2017. godine za tarifni model Mobilni Internet XL te je kupljeni predmetni uređaj ZTE MF910V.

Navedeni zahtjevi sklopljeni su na minimalno ugovorno razdoblje od 24 mjeseca koji zajedno sa Općim uvjetima poslovanja VIPnet-a, Uvjetima korištenja ugovorenih usluga i važećim Cjenikom usluga, čini pretplatnički ugovor.

Sukladno Općim uvjetima poslovanja Vipnet-a ukoliko dođe do prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora na naplatu se šalje Naknada za prijevremeni otkaz pretplatničkog ugovora.Članak 14.
Prijevremeni raskid

14.1. U slučaju da Krajnji korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora (što uključuje i raskid Ugovora u slučaju prijenosa broja), Krajnji korisnik je obvezan platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario, ako je plaćanje te naknade povoljnije za Krajnjeg korisnika.

Temeljem navedenog smatramo pretplatničke ugovore u cijelosti ispravnim.Nadalje, objašnjenja radi ističemo kako je zakonski rok za ulaganje prigovora na određeni ugovor 30 dana od potpisivanja istog. S obzirom da ste prigovor na pretplatnički odnos uputili izvan navedenog roka, Vaš prigovor se smatra neblagovremenim.
Sent: 28.03.2017 01:17
To: sluzba.za.korisnike@vipnet.hr
Subject: Kontakt obrazac
A to kaj sam komunicirao i prije 30 dana od ugovora i gdje me nitko nije upozorio na nikakve dodatne naplate, niti na mogucnost raskida ugovora nema veze, it's vip. ali nije kameno doba pa da nemam spremljene mailove koje sam vam slao unutar zakonskog roka. Jazavci
Razina korisnika 1
Plus spominje se 30 dana, a preko telefona imate snimljeno vaš kolega navodi 5 dana. VERY NICE MY FRIENDS
Razina korisnika 2
Otkud rok od 30 dana...ja znam za dva roka u kojem je je moguce jednostrano raskinit ugovor bez penala, a to je 14 dana od potpisivanja ugovora ako je ugovor sklopljen na daljinu i unutar 5 dana probnog roka od trenutka ukljucenja usluge...

Inace ugovor ti ostaje na snazi iako su njegove odredene odredbe nevaljane, tj ako se ugovor moze nastaviti izvrsavati i bez tih nevaljanih odredbi. To je tvoj slucaj i vip ti je dobro odgovorio, ali je propustio na tvoje protivljenje usvojit zahtjev da te se ne spama sa obavjestima i promocijama Vipa i Vip partnera.
Razina korisnika 1
Vidiš da nemaju pojma kaj pričaju. A ugovor koji ja imam je katastrofa, a po zakonu mi ga takvog nisu ni mogli dati, lijepo sam im naveo i članak zakona, ali za đabe...
Razina korisnika 1
E I KAKO DA JA POGLEDAM OPĆE UVJETE POSLOVANJA NA INTERNETU PRIJE NEGO ŠTO IMAM INTERNET? KAD SMO VEĆ KOD TOGA SVEGA? WTF?

Odgovori