PITANJE

Analogni Signal

  • 20 March 2020
  • 0 odgovora
  • 1222 pregleda

Iz Splita sam. Koristim analogni A1 signal. I preko njega TV i FM signale. Problem je sa FM signalom. Naime postoje ulazne i izlazne frekvencije. Odnosno analogne radio stanice koje su dostupne na području Splita. Zakonski gledano A1 treba da pusti i pošalje sve one FM ili radijske kanale ili programe koji su dostupni sa običnom FM antenom na radio prijemniku. U Splitu.

Samim time postavljam pitanje tko odlučuje o popisu radio stanice koje A1 pusti u mrežu preko analognog signala. S obzirom da su ugašene radio stanice Radio Kaštela i Jadranski radio Split samim time nemoguće je pustiti signal kroz mrežu. Jer su odašiljači ugašeni. Pa moja pitanja glase ovako:

  1. Zašto se ne pusti signal radio Makarske rivijere s obzirom da se odašiljač nalazi na otoku Hvaru? S obzirom da je pušten radio Hvar. Pa je to dokaz da se može na stanici u Splitu uhvatiti signal sa Hvara jer postoji dobra antena. Samo mi nije jasno zašto se signal ne proslijedi korisnicima s obzirom da je radio stanicu moguće uhvatiti i sa antenom u Splitu. 
  2. Zašto se izlazna frekvencija za Hit Radio Sinj postavila na 108 FM? Kad je jasno da na frekvenciji 107.9 MHz ide HRK odnosno hrvatski katolički radio sa Biokova. Ne znam da li je jasno kako svaki antenski kabel je antena. Samim time korisnik koji nema dobro izvedene instalacije uvijek ima proboj frekvencija. Odnosno na 107.9 FM preko antenskog kabela koji je ujedno antena ima i Hit radio Sinj u A1 mreži na 108 MHz s obzirom da nemamo svi kvalitetne tjunere koji mogu odvojiti te frekvencije. Osim toga zbog čeka je izlazni signal jako loše kvalitete? Ako znamo da A1 u Splitu na stanici ima kvalitetne FM antene za prijem radio programa kako je moguće da se dogodi da njihov prijemni signal ne valja? Kad je signal radio Sinja na 92.2 MHz u Splitu savršen. Kako je moguće da ga A1 nije u stanu dobiti kvalitetnog nego ga šalje svojim korisnicima sa smetnjama? Zašto? Kako je moguće da se na 108.0 MHz FM u analognoj A1 mreži miješaju radio stanice. Hit radio Sinj pa talijanske radio stanice i HRK sa Biokova ako je instalacija napravljena od strane A1 stručnjaka? Naravno da se miješaju talijanske i stanice kad na 92.2 FM jesu talijanske stanice koje trebaju biti aktivne samo kad je odašiljač koji emitira za Hit Radio Sinj ugašen. Naravno zato postoji alternativna frekvencija 104.9 MHz koja bi se trebala puštati u A1 mreži. Naravno nikome nije palo na pamet da koristi alternativne ili zamjenske frekvencije. Za Radio Split i slične radio stanice. Nego je u mrežu analognim putem puštena samo jedna osnovna frekvencija. I tako smo osuđeni da u slučaju greške na primarnom odašiljaču Labinštica u slučaju gašenja radio Splita na 101.0 MHz nemamo signal u A1 mreži nego moramo tražiti alternativu preko Biokova na 102.0 MHz. isto vrijedi i za ostale radio stanice.
  3. Tko odlučuje o smještaju frekvencija za analogni FM signal u Splitu? S obzirom da Megamix radio Hvar ima uvijek smetnje na izlaznoj frekvenciji 101.2 MHz iako je njihov signal na realnoj frekvenciji 94.7 MHz jako dobar. Kako je moguće da stanica odnosno antena u A1 u Splitu ne može primiti takav odličan signal i proslijediti ga svojim korisnicima. Na frekvenciji 101.2 MHz iako je ta frekvencija jako nezgodna jer je smještena između 101 i 102 MHz a dobro je poznato kako antenskim kabelom koji se pretvara u antenu radi zračenja elektromagnetskog polja i valova pa je na 101 MHz radio Split sa Labinštice a na 102 radio Split sa Biokova a na 101.5 MHz radio Mir Međugorje sa Biokova. Te me zanima tko je tako idiotski odredio da se na 101.2 postavi Megamix radio Hvar?
  4. Isto tako me zanima tko je odredio 102.9 MHz za Nautic radio Vis kad je dobro poznato kako je na toj frekvenciji HRT-HR 2 sa odašiljača na Klisu. Samim time dolazimo do zaključka kako korisnici A1 usluge FM radio analogni signal ne mogu kvalitetno koristiti te usluge jer je neka osoba napravila velike probleme. Odnosno ne stručno i ne savjesno i bez provjere postavila izlazne frekvencije koje nisu dobre. Samim time dolazimo do zaključka kako tri radio stanice rade velike probleme u sustavu analognog A1 radijskog FM signala. To su Hit Radio Sinj na 108 MHz. Megamix radio Hvar na 101.2 MHz. Nautic radio Vis na 102.9 MHz. I te tri radio stanice rade par dana u redu pa jako dugo vremena sa smetnjama kao da na stanici ne valja radio uređaj koji prima radio stanice. Ovdje ne pišem o jakosti signala koji prolazi analognom mrežom. Nego o prijemu signala na stanici u Splitu. Ako se signal ne primi dobro naravno da se ne može poslati kvalitetan signal. Jer u prijemu se dogodila greška a ne u slanju. Inače 102,9 MHz je jako problematična frekvencija mada i OiV i A1 uporno na tu frekvenciju postavljaju signale. Ili HRT-HR 2 sa Klisa ili Nautic radio Vis u sustavu A1 analogne FM mreže. Mada na toj frekvenciji se nalazi radio postaja Posušje koja se mogla dobro slušati u Splitu sa odašiljača na brdu Radovanj. Naravno sad na toj frekvenciji je opći kaos i nered. Dok ostale frekvencije stoje prazne i zauzete talijanskim radio stanicama.

Ukratko to bi bilo kratko i na brzinu od mene za početak. Inače imam jako puno pitanje za A1 administratore i tehničare jer je jako mnogo toga nelogično u A1 mreži. Od digitalni radio kanala koji imaju distribuciju preko Kaon i sličnih uređaja pa sve do popisa programa u paketima.

Pa bi jedno od pitanja bilo zašto ne sredite popise radio kanala u Kaon i ostalim uređajima? S obzirom da na popisu stoji BBR radio Bjelovar koji ne postoji nego je Alfa radio Bjelovar. Shvaćam da koristite live stream adrese za prijenos podataka odnosno radio signala. Mada su ti signali jako loše kvalitete. I nisu ujednačeni. I signal puca i prekida. Mada je to neka druga tema.

Isto tako zanima me odakle vam ideja da se postavi TV Banovina iz Gline u Filmski paket? Kad na tome besplatnom programu je samo muzika iz studija? 

Ma imam ja jako mnogo pitanja. Nadam se da će netko ovo pročitati i ponuditi odgovore. 

Hvala


0 odgovora

Budi prvi koji ostavlja odgovor!

Odgovori