Mobitel Wiko

  • 15 June 2017
  • 1 odgovor
  • 2513 pregleda

Dobar dan, sinoć oko 18h kupio sam Wiko mobitel u vašoj poslovnici na Škurinju,Osječka 71,Rijeka. Stavio sam ga na punjač kako mi je rekao vaš djelatnik da se treba puniti da bi danas ujutro oko 7:30h probao ga uključiti iako on se ne može uključiti da bi se moglo s njim početi koristiti. U 08:00h odnio sam mobitel natrag u vašu poslovnicu i vaša djelatnica je rekla da ga mora slati na servis iako je to za mene glupost, sada biti bez mobitela koji nije niti proradio,već u samome startu ima grešku,ne znam zbog čega mi ne može dati novi uređaj jer po zakonu potrošača da je lijepo ispravan uređaj mogao bih ga bez problema vratiti natrag u roku 14 dana bez ikakvog obrazloženja.Broj je tek kupljen u pošti jer vaša poslovnica nije imala broja,a vaš djelatnik je taj broj stavio u uređaj,no broj još nije registriran jer se uređaj ne može uključiti. Moj broj kontakta je 091/563/8542. Zamolio bih vas da mi to riješite odmah,inače ću se morati obratiti na više distanci. Unaprijed hvala,lp!

Odgovora 1

Razina korisnika 5
A... koji je to članak kojeg zakona?

Ljudi, manite se citiranja stvari koje uopće ne poznajete.

Uređaj se šalje u servis na provjeru ispravnosti, ako se ustanovi da je na uređaju nastao nedostatak, trgovac je dužan ponuditi zamjenu uređaja ili povrat sredstava. Ako je za nedostatak na uređaju kriv kupac, isti je dužan platiti proizvod u cijelosti i (po potrebi) podmiriti trošak za servisiranje uređaja ako je do kvara došlo nestručnim rukovanjem ili izlaganjem uređaja uvjetima nepovoljnima za rad, sukladno jamstvenim uvjetima.

Inače, Zakon o zaštiti potrošača jasno kaže:

Obveza trgovca

Članak 5.

(1) Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima obveznog prava.
(2) Trgovac je dužan, na zahtjev i prema izboru potrošača, proizvod koji ima nedostatak zamijeniti novim ispravnim proizvodom ili mu vratiti iznos plaćen za taj proizvod, odnosno sniziti cijenu ili, uz suglasnost potrošača, otkloniti nedostatak na proizvodu.
(3) Trgovac je u slučaju nedostatka kod obavljene usluge dužan, na zahtjev potrošača, vratiti iznos plaćen za tu uslugu, sniziti cijenu usluge ili otkloniti nedostatak obavljene usluge.
(4) Potrošač može u slučaju iz stavka 2. i 3. ovoga članka zahtijevati povrat plaćenog iznosa samo ako je prethodno dao trgovcu primjereni rok za ispunjenje ugovora.
(5) Nedostatak na proizvodu, odnosno obavljenoj usluzi, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka, a troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. - ovo je zadaća ovlaštene ustanove, tj. ovlaštenog servisnog centra. Zato se uređaj šalje u servis.
(6) Trgovac je dužan, u tijeku jamstvenog roka, popraviti u primjerenom roku neispravan proizvod potrošaču koji je predao jamstveni (garancijski) list, ili, ako to nije moguće, umjesto istoga predati mu proizvod koji je ispravan.

P.S. za ovakve situacije potrebno je operateru uputiti PISANI PRIGOVOR sa svim potrebnim podacima - forum NIJE način podnošenja pisanog prigovora, već su načini definirani Općim uvjetima poslovanja Vipnet d.o.o., članak 9. Evo i link: http://www.vipnet.hr/o-vipnetu/uvjeti-koristenja#cla9

Evo i što piše na linku:

9.4. Krajnji korisnik može Vipnetu podnijeti u pisanom obliku, a što uključuje i elektroničku poštu ako je ista prijavljena Vipnetu kao kontakt adresa Krajnjeg korisnika, prigovor u vezi s pružanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, prigovor na kakvoću pružene usluge, prigovor na kupljeni proizvod, te prigovor zbog povrede odredaba ugovora. Ako se radi o prigovoru na iznos kojim je zadužen za pružene usluge, prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana dospijeća računa za pružene usluge. Ako se radi o prigovoru na kakvoću pružene usluge prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 (trideset) dana od dana pružanja usluge. U svim drugim slučajevima prigovor se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja za radnju ili propust Vipneta, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana povrede odredaba ugovora. Služba za korisnike će provesti postupak ispitivanja opravdanosti prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Služba za korisnike obvezna je u prvostupanjskom postupku dostaviti pisani odgovor o prigovoru u roku od najviše 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora, odnosno u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja istog ako se radi o prigovoru na usluge s posebnom tarifom.

P.S. obratiti se višoj INSTANCI, ne DISTANCI. Distanca je ono što se stavi na glavčinu kotača automobila da se naplatak ("felga") udalji (distancira) od glavčine.

Odgovori