Riješeno

Preseljenje priključka na adresu na kojoj nisu dostupne A1 usluge fiksnog interneta

  • 16 June 2022
  • 5 odgovora
  • 201 pregled

Poštovani,

nedavno sam sa operaterom A1 produžio uslugu fiksnog interneta (Super Internet) na slijedeće dvije godine. Navedena usluga mi odgovara te nemam nikakve zamjerke na istu. U međuvremenu kupio sam stan na drugoj adresi na kojoj nisu dostupne A1 usluge fiksnog interneta (putem optike ili putem koaksijalnog kabela), već samo internet putem 4G ili 5G mobilne mreže, a što mi ne odgovara (imam vrlo negativna iskustva sa uslugom mobilnog interneta). Mogu li raskinuti sklopljeni ugovor obzirom da se neće moći ostvariti moj zahtjev za preseljenjem priključka na novoj adresi? Unaprijed se zahvaljujem

icon

Najbolji odgovor od nickno 23 June 2022, 23:17

Pogledaj original

Odgovora 5

Razina korisnika 1
Bedž +1

@roby777 pozdrav. Ako postoji mogućnost aktivacije usluge preko neke druge infrastrukture ali se ipak odlučiš na raskid ugovora, doći će do naplate Naknade za prijevremeni raskid ugovora. Možeš eventualno prenijeti uslugu na neku drugu osobu te na taj način izbjeći penalizaciju. 

Poštovana,

isti upit postavio sam Hrvatskoj regulatornoj agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), a od kojih sam danas zaprimio slijedeći odgovor:

Poštovani,

odgovorili smo na Vaše pitanje postavljeno na stranicama HAKOM-a.

Poštovani,

ukoliko selite na novu adresu i želite preseliti uslugu na novu adresu, od operatora pisanim putem trebate zatražiti preseljenje usluge na novu adresu. U slučaju da operator nema tehničkih mogućnosti za preseljenje usluge na novu adresu, imate pravo raskida ugovora bez obveze plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Napominjemo kako Vam operator na novoj adresi treba omogućiti korištenje iste usluge koju ste koristili na staroj adresi. Preseljenje na novu adresu dokazuje se potvrdom o promjeni prebivališta/boravišta koju Vam može izdati nadležna policijska uprava.

S poštovanjem,

HAKOM

Sukladno prethodno navedenom molim da mi obrazložite kontradiktornost vašeg odgovora u odnosu na odgovor Hrvatske regulatorne agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)?

Razina korisnika 3
Bedž +3

@roby777 u slučaju da nam ne dostaviš potrebnu dokumentaciju, raskid usluge bi se naplatio, kao što je navela kolegica. Ako nam dostaviš potrebnu dokumentaciju, možemo poslati zahtjev za odobrenjem raskida bez naplate naknade za prijevremeni raskid. 

@roby777 u slučaju da nam ne dostaviš potrebnu dokumentaciju, raskid usluge bi se naplatio, kao što je navela kolegica. Ako nam dostaviš potrebnu dokumentaciju, možemo poslati zahtjev za odobrenjem raskida bez naplate naknade za prijevremeni raskid. 

U svom upitu nisam niti naveo kako ne bih dostavio potrebitu dokumentaciju za preseljenje priključka (isto se podrazumijeva da sam obvezan dostaviti), već sam postavio upit da li mogu raskinuti sklopljeni ugovor obzirom da se neće moći ostvariti moj zahtjev za preseljenjem priključka na novoj adresi (ne postoji vaša infrastruktura). Kolegica mi nije navela isti odgovor kao HAKOM, već mi je navela da ukoliko postoji mogućnost aktivacije usluge preko neke druge infrastrukture (znači ne one iste usluge koju sam ugovorio i za koju ne postoji mogućnost preseljenja), a odlučim se na raskid ugovora, došlo bi do obveze plaćanja naknade za prijevremeni raskid. Upravo iz navedenog razloga sam i kontaktirao HAKOM jer sam i pretpostavio da ću dobiti ovakav odgovor.

Razina korisnika 6
Bedž +6

Koliko sam ja shvatila Anu i Leonu, potrebno je poslati zahtjev za preseljenje usluge na tu i tu adresu, a onda ćeš dobiti odgovor od A1 da preseljenje nije moguće i da imaš pravo na raskid bez penala. 🤔

Ali ima jedna,khm caka. Homebox, mada mobilni internet (e tu je zbunjola- to je u biti fiksni internet koji podatke vuče preko mobilne mreže), spada pod fiksnu uslugu, koja je i uvedena kao zamjena za fiksni internet na području gdje nema kabla ili optike-dakle, usluga je ista. E, a čisto sumnjam da baš svugdje nude Homebox 5G, koji bi bio ekvivalent tvojoj usluzi, tako da ćeš vjerojatno raskid bez penala dobiti glatko.

Odgovori